Naše služby

Insolvenční řízení

Naším cílem je provést dlužníky procesem oddlužení, popř. konkurzu, přitom dohlížíme na to, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší možné míře.

Likvidace společností

Navrhneme nejlepší řešení likvidace zanikající společnosti a provedeme Vás procesem zániku společnosti tak, aby společnost byla vymazána z obchodního rejstříku.

Advokátní služby

Zastupujeme věřitele v insolvenčních řízeních dlužníků a příspíváme k tomu, že jejich pohledávky  jsou uspokojeny v nejvyšší možné míře.